สินค้าที่ระลึก 2562

ชุดไตร – ชาย

1380 บาท

เสื้อยืด

200 บาท

ชุดไตร – หญิง

1380 บาท

หมวก

240 บาท