ณ ธัญญปุระ ภูเก็ต

ประเภทการแข่งขัน

กำหนดการวันแข่ง

ของที่ระลึก

นักกีฬาจะได้รับชุดอุปกรณ์เริ่มต้น ซึ่งประกอบด้วยเสื้อยืดไตรแดช (ขนาดเสื้อ) กระเป๋าสะพาย เข็มขัดสำหรับติดบิบ และขวดน้ำจักรยาน

นอกจากนี้ยังมีเหรียญรางวัลสำหรับผู้ที่เข้าเส้นชัยทุกคน

เส้นทางการแข่งขัน

จุดเปลี่ยนการแข่งขัน

ว่ายน้ำ

จักรยาน

วิ่ง

ว่ายน้ำ 400 เมตร ในสระว่ายน้ำมาตรฐานขนาด 50 เมตร เพื่อการดูแลความปลอดภัยเบื้องต้น

ตามด้วยปั่นจักรยานผ่านเนินเขาและสวนยาง 2 รอบ บนถนนสาธารณะรอบข้างธัญญปุระ

ปิดท้ายด้วยวิ่ง จำนวน 3 รอบ รวมระยะทาง 5 กม. ภายในสปอร์ต คลับ

ธัญญปุระ ไตรแดช ภูเก็ต ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสนามฝึกซ้อมใน ลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา ซึ่งเป็นการแข่งขันที่มีมายาวนานที่สุดในเอเชีย

กฎกติกา

ทั่วไป

 

 • ยอมรับความเสี่ยงในการแข่งขันซึ่งอาจได้รับบาดเจ็บ ทุพลภาพ และ/หรือเสียชีวิต
 • มีสุขภาพที่ดีพอที่จะเข้าแข่งขัน
 • เตรียมน้ำในขวดจักรยานด้วยตนเอง
 • ลงนามใบสละสิทธิ์ก่อนการแข่งขัน
 • ติดหมายเลขการแข่งขันด้านหน้า และเขียนหมายเลขบริเวณแขนและขา
 • เข้าฟังการชี้แจงกติกา ณ สระว่ายน้ำก่อนการแข่งขัน ซึ่งเป็นข้อบังคับที่ทุกคนต้องเข้าฟัง
 • ไม่ควรทิ้งของมีค่าไว้ในสัมภาระบริเวณจุดปลี่ยนการแข่งขัน ทั้งนี้ ผู้จัดงานฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีสูญหาย

ว่ายน้ำ

 

 • ว่ายน้ำในช่องที่กำหนดเท่านั้น
 • กรณีแซงต้องอยู่ในระยะปลอดภัย และไม่ว่ายสวน นักกีฬาท่านอื่น
 • นับจำนวนรอบด้วยตนเอง

จักรยาน

 

 • เบรคจักรยานต้องอยู่ในสภาพพร้อมเข้าแข่งขันและปลอดภัย
 • สวมหมวกกันน็อคทุกครั้งก่อนขึ้นจักรยาน ไม่มีหมวก ตัดสิทธิ์แข่งจักรยาน มีการตรวจสอบการสวมหมวกที่ถูกต้องบริเวณเต็นท์ลงทะเบียน มิฉะนั้นจะไม่ได้ รับอนุญาตให้แข่งสนามจักรยาน
 • ขึ้นจักรยานฝั่งซ้ายของถนน และระมัดระวังนักกีฬาท่านอื่นที่แข่งอยู่ในช่องจราจรขวาแล้ว
 • ขี่จักรยาช่องจราจรซ้ายเท่านั้น กรณีแซง ให้ใช้ช่องจราจรขวาในระยะห่างจากพื้นที่ ประชิดตัว พร้อมตะโกนว่า “on your right” ขณะแซง
 • ลงจักรยานฝั่งซ้ายของถนน เมื่อครบระยะทาง และเข็นเข้าจุดเปลี่ยนการแข่งขัน
 • ห้ามเข้าพื้นที่ประชิดตัว (อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่)
 • ห้ามใส่หูฟังในการแข่งจักรยาน
 • นับรอบด้วยตนเอง
 • สวมเสื้อขณะปั่นจักรยาน

วิ่ง

 

 • ห้ามใส่หูฟังในการแข่งวิ่ง
 • ให้ทางนักปั่นจักรยาน ก่อนข้ามถนนไปจุดเริ่มวิ่งบริเวณช่องจราจรคู่ขนาน วิ่งในช่องที่กำหนดเท่านั้น เนื่องจากถนนคู่ขนานใช้แข่งจักรยาน
 • กลับตัวทั้งสองฝั่งของสนามวิ่งจนครบระยะ และวิ่งข้ามถนนเพื่อเข้าเส้นชัย
 • นับรอบด้วยตนเอง
 • สวมเสื้อขณะวิ่ง

ผลการแข่งขัน

ผู้สนับสนุน

For more sponsorship information please contact kitar@gaa-events.com