สินค้าที่ระลึก 2562

ชุดไตร – ชาย

Male tri suit
1380 บาท

เสื้อยืด

Tshirt (2)
200 บาท

ชุดไตร – หญิง

Female tri suit
1380 บาท

หมวก

Visor
240 บาท