fbpx

ว่ายน้ำ 400 ม. ในสระยาว 50 ม. – ปั่น 20 กม. บน spin bike – วิ่ง 5 กม. บนลู่วิ่ง non-motorized

ณ Stage Find the Real U จังหวัดกรุงเทพฯ

ประเภทการแข่งขัน และ ค่าสมัคร

📣 เพื่อความปลอดภัยของทุกท่านและเป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ผู้จัดฯ ขอความร่วมมือนักไตรและผู้ติดตามทุกท่านแสดง***หลักฐานการฉีดวัคซีน และ ผลตรวจ ATK (ไม่เกินภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนการแข่งขัน) โดยนำมาแสดง ณ จุดคัดกรอง บริเวณทางเข้างาน ***หากท่านใดไม่มีหลักฐานดังกล่าว จะต้องเข้ารับบริการตรวจ ATK บริเวณจุดคัดกรอง โดยมีค่าใช้จ่าย 70 บาทต่อท่าน 📣 นักกีฬาที่ซื้อชุดตรวจไว้ล่วงหน้าระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนแข่งขัน สามารถรับได้ในวันแข่งขัน

ลงทะเบียน

*ปิดรับสมัครออนไลน์วันที่ 17 กรกฏาคม 2565 (เวลา 23:59 น. ตามเวลาประเทศไทย) หรือเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน

หมายเหตุ:

 • ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าบริการ 8.7%
 • มาตรการคืนเงิน กรณี ยกเลิก/เลื่อน การจัดงานเนื่องในประกาศควบคุมโรคโควิด-19 ในพื้นที่จัดงาน ผู้จัดฯ ยินดีการันตี “คืนเงินเต็มจำนวน”
 • ห้ามโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่น ห้ามจำหน่าย และห้ามเปลี่ยนชื่อ ผู้เข้าแข่งขัน
 • ราคาค่าสมัครรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

กำหนดการวันแข่ง

นักกีฬาจะต้องระบุเวลาว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน และวิ่งของตัวเองในขั้นตอนการลงทะเบียน เพื่อใช้เป็นตัวกำหนดกลุ่มปล่อยตัวของท่าน

กลุ่มปล่อยตัวแต่ละกลุ่มจะมีนักกีฬา 5 คน

นักกีฬาที่มีเวลาแข่งที่ใกล้เคียงกันจะจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน

งานนี้จะปล่อยตัวกลุ่มนักกีฬาที่มีเวลาแข่งเร็วที่สุดก่อน

กลุ่มว่ายน้ำของท่านจะประกาศหลังจากปิดรับสมัคร

คะแนนสะสม

ยิ่งแข่งมาก ยิ่งมีสิทธิ์รับคะแนนสะสมเพิ่มในซีรีส์การแข่งขันตลอดปี 2565 จากสนามกอล์ฟ บางปู แอนด์ สปอร์ต, สนามพัฒนา สปอร์ต รีสอร์ท และ สนาม Indoor STAGE Find The Real U

ประกาศผลผู้ชนะการแข่งขันของทั้งซีรีส์ ในครั้งสุดท้ายของการแข่งขันของปี

เก็บสะสมคะแนนสำหรับ ผู้เข้าแข่งขันระยะแดช (ประเภทเดี่ยว)

คะแนนจะคูณ 2 เท่าเมื่อแข่งระยะลองแดช (ประเภทเดี่ยว) และ ทริปเปิ้ลไตร (ประเภทเดี่ยว)

ไม่มีคะแนนสะสมสำหรับระยะ มินิแดช ทวิกีฬา และการแข่งขันประเภททีม

ของที่ระลึก

อัพเดทเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

นักกีฬาที่สมัครแข่งอย่างน้อย…
 • 1 รายการจะได้รับชุดอุปกรณ์คนละ 1 ชุด [เสื้อแขนสั้น (ขนาดเสื้อ) กระเป๋าสะพาย และเข็มขัดติดบิบ]
 • 2 รายการจะได้รับขวดน้ำจักรยาน
 • 3 รายการจะได้รับหมวกว่ายน้ำ
 • 4 รายการจะได้รับผ้าบัฟ
 • 5 รายการจะได้รับหมวก visor
 • 6 รายการจะได้รับชุดไตรกีฬาอีกคนละ 1 ชุด (ขนาดชุดไตร)

 

ยังมีเหรียญรางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัย
 • แข่งจบ 1 ครั้ง ได้เหรียญทองแดง
 • แข่งจบ 3 ครั้ง ได้เหรียญเงิน
 • แข่งจบ 7 ครั้ง ได้รับเหรียญทอง

กฏกติกา

 • เพื่อความปลอดภัยของทุกท่านและเป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ผู้จัดฯ ขอความร่วมมือนักไตรและผู้ติดตามทุกท่านแสดง***หลักฐานการฉีดวัคซีน และ ผลตรวจ ATK (ไม่เกินภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนการแข่งขัน) โดยนำมาแสดง ณ จุดคัดกรอง บริเวณทางเข้างานทุกคน ***หากท่านใดไม่มีหลักฐานดังกล่าว จะต้องเข้ารับบริการตรวจ ATK บริเวณจุดคัดกรอง โดยมีค่าใช้จ่าย 70 บาทต่อท่าน โปรดเดินทางถึงสถานที่จัดการแข่งขันก่อนเวลาปล่อยตัวของท่านอย่างน้อย 15 นาที เพื่อเข้ารับการตรวจ ATK ก่อนเข้าพื้นที่จัดงาน ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ นักกีฬาที่ซื้อชุดตรวจไว้ล่วงหน้าระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนแข่งขัน สามารถรับได้ในวันแข่งขัน
 • งดรับสมัครใหม่หน้างาน นักกีฬาจะต้องระบุเวลาว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน และวิ่งของตัวเองในขั้นตอนการลงทะเบียน เพื่อใช้เป็นตัวกำหนดกลุ่มปล่อยตัวของท่าน
 • กลุ่มปล่อยตัวแต่ละกลุ่มจะมีนักกีฬา 5 คน
 • แต่ละวันแข่งจะมีกลุ่มปล่อยตัวทั้งหมด 11 กลุ่ม
 • งานนี้จะปล่อยตัวกลุ่มนักกีฬาที่มีเวลาแข่งเร็วที่สุดก่อน
 • นักกีฬาจะต้องสวมหน้ากากเข้างานเมื่อมาถึง และระหว่างรอปล่อยตัว
 • ของที่ระลึก หมายเลขการแข่งข้น ชิพจับเวลา เหรียญรางวัล และอาหารหลังแข่งขัน มารับได้ที่โต๊ะลงทะเบียนหน้างาน
 • ติดหมายเลขการแข่งขันตอนปั่นจักรยานและวิ่ง
 • ติดชิพจับเวลาที่ข้อเท้าก่อนปล่อยตัว
 • มีสุขภาพที่ดีพอที่จะเข้าแข่งขัน
 • ไม่ควรทิ้งของมีค่าไว้ในสัมภาระบริเวณจุดปลี่ยนการแข่งขัน ทั้งนี้ ผู้จัดงานฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีสูญหาย
 • นักกีฬาจะได้รับหน้ากากอนามัยแจกหลังเข้าเส้นชัยทุกคน และต้องสวมจนกระทั่งออกจากบริเวณจัดงาน
 • นักกีฬาถอดชิพจับเวลาด้วยตนเอง และคืนหลังเส้นชัย

ขั้นตอนการเช็คอินสำหรับกลุ่มแรก

 • เช็คอินเพื่อรับชุดของที่ระลึกระหว่าง 90 นาที ถึง 60 นาที ก่อนเวลาปล่อยตัวของท่าน
 • นักกีฬากลุ่มแรกไปที่ชั้นแข่งขัน เพื่อปรับจักรยานตัวเอง
 • นักกีฬาวางรองเท้าจักรยานและรองเท้าวิ่งไว้ในตะกร้า ข้างหมายเลข spin bike และ ลู่วิ่งที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (เบอร์ 1-5) วอร์มอัพและรายงานตัวก่อนเวลาปล่อยตัวอย่างน้อย 5 นาที

 

ขั้นตอนการเช็คอินสำหรับกลุ่มที่ 2 ถึง 11

 • เช็คอินเพื่อรับชุดของที่ระลึกระหว่าง 90 นาที ถึง 60 นาที ก่อนเวลาปล่อยตัวของท่าน
 • นักกีฬาไปที่ชั้นแข่งขันเพื่อเตรียมตัว
 • นักกีฬาวางรองเท้าจักรยานและรองเท้าวิ่งไว้ในตะกร้า เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดวางตามหมายเลข spin bike และ ลู่วิ่งที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (เบอร์ 1-5) ก่อนเวลาปล่อยตัว
 • นักกีฬาวอร์มอัพและรายงานตัวก่อนเวลาปล่อยตัวอย่างน้อย 5 นาที

ผลการแข่งขัน

ซีรี่ส์ ปี 2565

ผู้สนับสนุน

สอบถามข้อมูลสปอนเซอร์ได้ที่ info@gaa-events.com