fbpx
ณ พัฒนา สปอร์ต รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

ประเภทห้องพัก

Apartment (จองเต็มแล้ว)

(900 บาท /คืน)

รวมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน

Mansion Standard (จองเต็มแล้ว)

(1,400 บาท /คืน)

รวมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน

Hotel Deluxe

(2,200 บาท /คืน)

รวมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน

Villa A (4 ท่าน(จองเต็มแล้ว)

(4,500 บาท /คืน)

รวมอาหารเช้าสำหรับ 4 ท่าน

Villa B (5 ท่าน) (จองเต็มแล้ว)

(5,000 บาท /คืน)

รวมอาหารเช้าสำหรับ 5 ท่าน

หมายเหตุ:

  • ปิดรับจองห้องพักวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 (เวลา 23:59 น. UTC+7)
  • ราคาห้องพักเป็นราคาต่อห้องต่อคืน
  • ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าบริการ 8.7%
  • จองห้องพัก พัฒนา สปอร์ต รีสอร์ท ในคืนวันเสาร์ เพื่อแข่งขันเช้าวันอาทิตย์ ท่านจะรับเวาเชอร์รับประทานอาหารค่ำฟรี คนละ 1 ที่ พร้อมร่วมสนทนาช่วงถาม & ตอบอินไซด์ไตรกีฬา กับ มร.เกร็ก วู๊ด ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬา, พัฒนา สปอร์ต รีสอร์ท
  • กรณีผู้ติดตามสามารถซื้อบัตรเวาเชอร์รับประทานอาหารค่ำเพิ่มได้ท่านละ 300 บาท สามารถซื้อได้หน้างาน
  • มาตรการคืนเงิน กรณี ยกเลิก/เลื่อน การจัดงานเนื่องในประกาศควบคุมโรคโควิด-19 ในพื้นที่จัดงาน ผู้จัดฯ ยินดีการันตี “คืนเงินเต็มจำนวน”